Vijf belangrijke invloeden van laserlicht op weefsels
07 april 2021 

Vijf belangrijke invloeden van laserlicht op weefsels

Lasertherapie zorgt voor een versneld herstel van het weefsel

In de plantencel wordt zonlicht omgezet in chemische energie door het proces wat we kennen als fotosynthese. Hierbij maken planten voedsel uit kooldioxide en water. Lichtenergie van de zon is een essentieel bestanddeel in dit proces. Bijna iedereen kent de fotosynthese. Laserlicht heeft in een dierlijke cel ongeveer dezelfde werking als zonlicht in een plantencel. Het zorgt voor de omzetting van lichtenergie in chemische energie.

Deze omzetting gebeurd doordat de lichtfotonen van de laser diep doordringen in het weefsel. Ze leveren daar de energie voor de vorming van Adenosine Triphosphaat (ATP). ATP is een molecuul dat belangrijk is om in de cel energie van de ene plaats naar de andere te transporteren.

Toename van ATP door het laserlicht verhoogt de voor de cel beschikbare energie. Hierdoor kan de cel sneller voedingsstoffen op nemen en afvalproducten sneller afscheiden. Daarom worden door de blootstelling aan laserlicht de cellen van de pezen, banden en spieren veel sneller gerepareerd . Hoeveel sneller? Een goede vuistregel is dat, als de overige factoren, zoals rust, voeding, training, etc. gelijk blijven, de genezingsperiode tot een derde van de tijd wordt teruggebracht.

Snelle vorming van Collageen onder invloed van laserlicht

Collageen is het meest voorkomende eiwit is het lichaam.  Ongeveer 80% van het lichaam bestaat uit dit belangrijke vezelige eiwit. Het lichaam bestaat uit verschillende typen weefsels. Hiervan is bindweefsel het meest verspreide.

In het bindweefsel produceren fibroblasten de basissubstantie en weefselvezels. De extra energie die geleverd wordt door het laserlicht, wordt door de fibroblasten gebruikt om meer collageen te produceren. Collageen is het essentiële eiwit wat nodig is bij het vervangen van oud weefsel of bij het repareren van weefselbeschadigingen.

Het duidelijkste voorbeeld van collageen is de heldere, plakkerige substantie die te zien is langs de randen van open wonden. Wonden helen heel snel onder invloed van laserlicht. Hierdoor wordt er ook minder litteken weefsel gevormd als er laserlicht wordt gebruikt bij de wondheling.

Laserlicht heeft gunstige effecten op zenuwcellen en de productie van ß-endorfine

Laserlicht heeft een groot effect op zenuwcellen bij het blokkeren van de pijnprikkel, die deze cellen aan de hersenen zenden. Onderzoeken hebben aangetoond dat laserlicht  het potentiaalverschil tussen de beide zijde van de celmembraan doet toenemen. Hierdoor komt het verder bij de drempelwaarde vandaan te liggen, waardoor de gevoeligheid van de zenuwuiteinden minder wordt. (er zijn meer prikkels nodig voordat er een (pijn)prikkel aan de hersenen wordt gestuurd.

Een minder goed begrepen pijnblokkade wordt gevormd door de productie van grote hoeveelheden pijnstillende chemicaliën zoals endorfine en enkefeline door de hersenen, de bijnieren en andere gebieden als gevolg van blootstelling aan het laserlicht.

Lasertherapie veroorzaakt een verhoogde activiteit van het lymfestelsel en vermindering van zwellingen

Iedereen wil de zwellingen (in de benen van een paard) verminderen. Het probleem is dat de bloedvaten in een been slechts in staat zijn één component van de zwelling te verwijderen. Ze kunnen het water verwijderen, maar niet de vuile eiwit oplossing dat er ook zit.

Als je een behandelingswijze neemt waarbij je de bloedsomloop doet toenemen, heb je slechts een deel van het probleem opgelost. Het lymfestelsel is nodig om de vuile eiwitten uit de zwelling te verwijderen. Onderzoeken met laser in 1987 en begin 1988 toonden aan dat laserlicht in staat is capaciteit van het lymfestelsel in het blootgestelde gebied te verdubbelen. Op deze manier kunnen de afvalproducten snel worden verwijderd.

Een ander belangrijk aspect van het onderzoek toonde aan dat laserlicht in staat was het lymfestelsel in de onmiddellijke omgeving ‘perfect’ te herstellen, zonder lekkage en zonder complex vatenstelsel. Bij de normale regeneratie van het lymfestelsel zijn de vaten vaak lek en is het stelsel complex en verwarrend. Hierdoor ontstaat de tendens opnieuw hetzelfde probleem in hetzelfde gebied te krijgen.

Lasertherapie zorgt voor vorming van nieuwe haarvaten en een toegenomen circulatie

Vele behandelingsmethoden verhogen de bloedcirculatie. Er is aangetoond dat laserlicht dit extreem goed doet, hier bestaat geen enkele twijfel over. Maar wat niet algemeen bekend is, is dat het ook de vorming van nieuwe bloedvaten in het beschadigde weefsel stimuleert. Dankzij de vorming van deze nieuwe haarvaatjes wordt het genezingsproces bevorderd, sluiten wonden sneller en vermindert littekenweefsel .

Reactie plaatsen