fbpx
MagnaCare

Magneetveldtherapie is een vorm van fysiotherapie die vaak wordt toegepast bij behandeling van of ter voorkoming van problemen, zoals peesblessures, botbreuken en rugproblemen bij mensen, paarden, honden (en andere dieren)

Magneetveldtherapie kan worden toegepast met behulp van ‘gewone’, niet bewegende magneten die aangebracht zijn in dekens of bandages. Veel effectiever is echter de therapie in vorm pulserende magneetvelden. Deze therapievorm wordt toegepast door dierenartsen en fysiotherapeuten. Maar ook ruiters en eigenaren zelf kunnen veel met deze vorm van therapie doen. Al of niet in overleg met dierenarts of fysiotherapeut.

Magneetvelden zijn niet nieuw voor ons magneetveld gevormd in spoellichaam. Overal op aarde heerst een magneetveld. Dit magneetveld heeft zo’n invloed op ons lichaam dat het ontbreken ervan tot problemen kan leiden (denk hierbij aan de eerste bemande ruimtereizen; Astronauten konden de eerste dagen na terugkomst op aarde niet meer lopen)  Magneetvelden worden echter ook al eeuwen gebruikt als middel van genezing.

Bij pulserend magneetveldtherapie wordt gebruikt gemaakt van elektrische stroom dat door een spoel loopt. Dit veroorzaakt een magnetisch veld. Door deze stroom nu met een bepaalde frequentie aan en uit te zetten krijgen we ook een magneetveld dat telkens aan en uit gaat, of wel pulseert. De frequentie van de pulsen is bepalend voor het effect van de therapie. Enerzijds kunnen we pijn en ontstekingen remmen. En aan de andere kant kunnen we de doorbloeding en de stofwisseling juist verbeteren door het verhogen van de frequentie. Dit helpt het lichaam sneller te genezen. 

Pulserend magneetveldtherapie dringt door in alle cellen van het lichaam. Daar heeft het een invloed op de elektrisch geladen deeltjes (ionen).

ion transport in een celIn een gezonde cel heerst een elektrische spanning van ongeveer 90 mV, veroorzaakt door het transport van de ionen, die de cel van voedingsstoffen en zuurstof voorzien. In het eerste (acute) stadium van het letsel is deze spanning verhoogd. Dit bemerken we als warmte. Als de ionen in en rond de cel terecht komen in een pulserend magnetisch veld, zullen ze beïnvloed worden door het ritme van de pulsen. Met een langzaam pulserend magneetveld kunnen we de elektrische spanning weer verlagen tot normaal niveau. We remmen hiermee de pijn en ontstekingen. We kunnen dit een klein beetje vergelijken met koelen met ijs of water, alleen is het effect vele malen groter. Daarnaast zorgt deze langzame stand er voor dat de hersenen endorfine aanmaken, waardoor mens en dier duidelijk gaan ontspannen. Na ongeveer 15 minuten is dit vaak al goed te zien doordat het paard zijn hoofd laat hangen en soms geeuwt of mest, honden vaak languit gaan liggen en ook als mens zal je ervaren dat je ontspant en soms ook in slaap valt.

In het latere stadium (chronisch) van het letsel, als de warmte uit het letsel is verdwenen, maar het probleem er nog wel is, is de spanning in de cel juist verlaagd. De ion-transport is vertraagd. Door in dit stadium te behandelen we met een sneller pulserend magneetveld brengen we het iontransport en de spanning weer terug naar het normale niveau. We verbeteren met dit magneetveld de stofwisseling en de doorbloeding. De cel krijgt meer voedingsstoffen en de afvalproducten kunnen beter worden afgevoerd. Hierdoor gaat het genezingsproces sneller.

De ion-uitwisseling is ook verantwoordelijk voor het zuurstofverbruik van de cel. Een pulserend magneetveld kan de ion uitwisseling op celniveau beïnvloeden en daarmee het zuurstof verbruik van zieke of beschadigde cellen verbeteren. Dit is de voornaamste reden waarom magneetveld therapie vrijwel onmiddellijk pijn kan verminderen.

Magneetveldtherapie kan daarom bij vele problemen gebruikt worden, o.a.:

  • Botbeschadigingen en breuken
  • Open wonden en circulatieproblemen
  • Pijnlijke en stijve spieren
  • Peesproblemen
  • Acute ontstekingen
  • Chronische pijn

Magneetveldtherapie wordt door zeer vele topsporters juist ook gebruikt om het paard in optimale vorm te houden. Voor elk paard is het goed om na een zware training of wedstrijd behandeld te worden om te helpen bij het afvoeren van de afvalproducten. Hierdoor wordt veel stijfheid op de volgende dag voorkomen. Vooral tijdens meerdaagse concoursen zien we dat heel veel ruiters hiervan gebruik maken. Ook bij honden zien we dat men magneetveld therapie ook steeds vaker op deze manier gaat gebruiken om blessures te voorkomen.

Magneetveldtherapie ook gebruikt worden om het paard (of hond of mens) voor het werk te ontspannen. Overdreven hete paarden worden iets rustiger en de paarden laten de rugspieren al wat los, zodat makkelijker met het werk begonnen kan worden. Deze ontspannende behandeling op de lage frequentie wordt door heel veel dressuurruiters toegepast. Ook wordt vóór het werk wel de hogere frequenties gebruikt, maar dit is juist voor paarden die explosieve energie moeten geven.

Magnetische velden kunnen niet worden tegengehouden. Dit betekent dat alle delen van het lichaam bereikt kunnen worden. Slechts de kracht van het magneetveld bepaald hoe diep de werking is. Dit in tegenstelling tot vele andere therapievormen, die vaak niet tot bijvoorbeeld botten kunnen doordringen. Magneetvelden dringen dus ook door gips door. Metalen implantaten worden niet beïnvloed, dus botbreuken waarbij een pen is geplaatst of die in het gips zijn gezet kunnen gewoon behandeld worden. Ook houden bandages of dekens geen magneetvelden tegen.

Een behandeling duurt meestal dertig minuten. Het therapeutische effect van een behandeling blijft ongeveer zes tot acht uur aanwezig. Dit betekent dat er meestal bij blessures meerdere behandelingen per dag nodig zijn. Na vijf tot tien dagen kan de behandeling verminderd worden tot één behandeling per dag of om de andere dag. In chronische of extreem moeilijke gevallen kan dit langer duren. Ervaring met de toepassing van deze therapie heeft aangetoond dat de genezingstijd van vele van de ‘normale’ verwondingen sterk verkort wordt. Daarnaast is het gebleken een mogelijke therapie te zijn voor die patiënten die geen baat hebben bij andere therapieën of voor patiënten die nadeel ondervinden van de bijwerkingen van andere therapieën.

Onderstaande warmtebeelden zijn gemaakt van een paard met kissing spines en strakgetrokken lenderspieren. Het paard werd gedurende 40 minuten behandeld op een frequentie van 2 Hz. Goed is te zien dat ondanks het feit dat het paard gedurende die tijd met een deken heeft opgestaan de warmte uit de ‘hotspots’ duidelijk verminderd is.

warmtebeeld voor magneetveld therapie
warmtebeeld na magneetveld therapie

Voor het toepassen van magneetveldtherapie hebben we verschillende mogelijkheden:

minipulse

Minipulse

De Centurion Minipulse is het bekendste en meest gebruikte apparaat voor pulserende magneetveld therapie. Het is gemaakt om rond het onderbeen en om het spronggewricht van een paard te doen. Maar is ook heel goed te gebruiken voor (kleinere) honden of armen of benen van mensen.

neckpiece

Neckpiece

De Neckpiece is bedoeld voor de hals van een paard. Maar kan ook voor de rug van een paard of hond worden gebruikt. De Neckpiece werkt op een oplaadbare batterij en is vrij licht van gewicht. Hierdoor is het heel makkelijk in gebruik. Langs beide zijde van de hals lopen twee spoelen waarin het magneetveld wordt opgewekt .

therapulse

Therapulse

De Therapulse wordt zowel bij paarden met rugproblemen als voor het algemene onderhoud van sportpaarden gebruikt. De Therapulse kan zowel voor als na het werk gebruikt worden, afhankelijk van het gewenste resultaat. Het gebruik van de Therapulse bij gezonde (sport)paarden voorkomt/beperkt verzuring. Hierdoor kunnen problemen door overbelasting voorkomen worden.

4PH

4PH | 9PH | Hoofpad

De meeste Centurion machines werken op één of meerdere accu's. Centurion heeft echter ook twee machines die aangesloten moeten worden op de stroom; hierdoor zijn ze nog krachtiger en flexibeler in het gebruik. Bovendien kan op beide de hoofpad, voor behandelingen van problemen in de hoef en ondervoet, worden aangesloten.

EZY magneetveld systeem

EZY

Het Centurion EZY systeem is ontworpen voor mensen, maar ook honden en andere kleine huisdieren kunnen hier goed mee behandeld worden. Het meest gebruikte vorm van de EZY is een ring, die om een deel van het lichaam gedaan kan worden. Door de nieuwste technologie is het systeem is lichter en gemakkelijker dan de oudere modellen en kan daar gebruikt worden waar het nodig is.

Leendert-Jan Hofland
Leendert-Jan HoflandDAP Bodergaven
Ik gebruik pulserend magneetveld therapie met regelmaat in de praktijk. En dan leg ik meteen de nadruk op de pulserende magneetveld therapie, want ik weet dat er bijvoorbeeld ook dekens zijn met vaste magneten, maar daar zie ik helemaal geen heil in. Ik gebruik de therapie met name bij aanhechtingsproblemen van de pezen. Ik heb het idee dat het pijnstillend werkt en de genezing bevordert. Maar ook in andere gevallen zoals een hoefbeenfractuur heb ik het gebruikt. Het werkt heel praktisch en de eigenaar kan het zelf ook doen. Daarbij behandel ik veel sportpaarden die je niet zomaar alles mag geven. Dit kan een mooie ondersteuning zijn in de sport om kleine pijntjes te verhelpen. In de revalidatie komen met regelmaat allerlei apparaten voorbij die goed zouden werken. Veel daarvan verdwijnen ook weer snel/ Deze therapie gebruik ik echter al meer dan tien jaar en ik blijf er steeds bij terug komen. Dat zegt genoeg.
Kim Vogelaar-Vroegop
Kim Vogelaar-Vroegopfysiotherapeut
Om te beginnen zal ik mezelf kort voorstellen. Ik ben Kim Vogelaar-Vroegop. Sinds 2006 werk ik als fysiotherapeut en sinds 2009 ook als dierfysiotherapeut. Doordat een paard bij ons op stal een peesblessure had, kwam ik in aanraking met MagnaCare. Ik heb goede resultaten gezien van magneetveld therapie bij verschillende dieren en eigenaren. Tijdens mijn opleiding en werkzaamheden als fysiotherapeut merkte ik dat er erg weinig gebruik werd gemaakt van deze mooie behandelmethode. Toen ik in 2009 voor mezelf begon als dierfysiotherapeut, kwam ik in de gelegenheid om magneetveld therapie toe te passen. Sinds 2012 heb ik een eigen praktijk waar ik honden kan behandelen. Sindsdien behandel ik eigenlijk elke hond op magneetveld. Ik leg de mat onder mijn behandelmat, zo kan ik twee therapieën heel mooi combineren, met goed resultaat. Vooral bij dieren die erg veel pijn hebben, bijvoorbeeld bij een hernia, zie je de pijn echt weg trekken en het dier ontspannen. Eigenaren van dit soort dieren adviseer ik dan ook altijd om een magneetveld apparaat te huren, zodat het dier er optimaal van kan profiteren. Kortom ik werk al een aantal jaren met volle tevredenheid met MagnaCare bij vele verschillende dieren.
Previous
Next