Samen sterk voor onze paardensector!

petitie

9 maart zijn wij bij de bijeenkomst van de sectorraad voor paarden geweest. Daar werd gesproken over de paardensector in de toekomst. Duidelijk werd dat de toekomst van de paardensport niet zo rooskleurig is. Het is niet vijf voor twaalf maar haast twaalf uur is in de paardensector. Denk niet dat het zo’n vaart niet zal lopen, maar hou er ernstig rekening mee dat over een jaar of tien, niet alleen paardrijden maar ook het houden van paarden tot het verleden hoort.

Het Persbericht van  9 maart 2023

Samen sterk voor onze paardensector!

Draag je steentje bij via het Hippisch Sectorfonds.

Behoort de paardensport over 10 jaar tot het verleden? Rijden we dan überhaupt nog paard? Wordt ook het houden van paarden op termijn ter discussie gesteld? Deze actuele vraagstukken waren voor de Sectorraad Paarden aanleiding om tijdens de Dutch Masters het Hippisch Sectorfonds te introduceren. Tijdens de bijeenkomst met als titel ‘Samen sterk voor onze paardensector!’ onderstreepten diverse sprekers het belang voor de sector om de handen ineen te slaan en in actie te komen.

 Steeds vaker worden we in de media geconfronteerd met het onjuiste beeld dat dierenactivisten schetsen van onze sector. Hiermee proberen zij het sentiment en draagvlak in de maatschappij voor het houden en rijden van paarden negatief te beïnvloeden. De petitie met als oproep aan media en politiek om een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren is inmiddels ruim 16.000 keer getekend. We willen en moeten verder om een objectief beeld van onze sector naar buiten te brengen. Een beeld waarin we iedereen laten zien hoe bijzonder de band tussen paard en mens is. Wat paardensport zo bijzonder maakt. Hoe we onze paarden zo goed mogelijk houden. Waarom paarden altijd onderdeel van ons bestaan moeten blijven. Hoe we kritisch blijven op onszelf en binnen de sector initiatief nemen om bij te sturen waar nodig en als onderzoek uitwijst dat er nieuwe inzichten zijn. En, waarin we als sector écht staan voor ons gezamenlijke verhaal.

 De Sectorraad Paarden wil een grootschalige campagne starten waarin we ons gezamenlijke verhaal actief gaan uitdragen. Ook willen we waar nodig onderzoek doen om ons verhaal met feiten te onderbouwen. Nu en in de toekomst. Natuurlijk is hiervoor geld nodig. De Sectorraad Paarden wordt ondersteund door de sector, maar lang niet voldoende om écht van ons te laten horen. We moeten het nú met elkaar gaan doen. Daarom heeft de Sectorraad Paarden het Hippisch Sectorfonds opgericht. Tijdens de bijeenkomst op de Dutch Masters tekende Virbac als eerste een samenwerking met de Sectorraad Paarden, waarbij zij zich voor de komende 5 jaren verbinden aan het Hippisch Sectorfonds: van iedere geleverde chip doneren zij €0,50 aan het fonds ten behoeve van de toekomst van de gehele hippische sector. Ook werden op deze dag diverse bijdragen gedaan vanuit de overige aanwezige ondernemers en paardenliefhebbers.

Lees hier de flyer van het hippisch sectorfonds

Ook wij hebben daarom besloten om van iedere maand huur van onze therapie producten voor paarden: minipulse, neckpiece, therapulse, hoofpad, laser en transpirator € 1 te doneren aan het Hippisch Sectorfonds en we hopen dat dit bij kan dragen het tij te keren. 

Reactie plaatsen